Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació de la SARS-COV-2

 1. Cabal mínim d'aire exterior de 12,5 l / s i ocupant
 2. Verificació dels cabals dels equips
 3. Augment de l'volum d'aire, fins i tot amb desconnexió de controls
 4. Disminuir la recirculació d'aire
 5. Optimització de l'funcionament dels recuperadors de calor
 6. Ventilació contínua en els lavabos.
 7. Augment d la ventilació natural
 8. Manteniment dels paràmetres de consigna temperatura i humitat
 9. Verificar el bon funcionament de les UTA

10.Optimització de la filtració

Pel que fa a les operacions de manteniment de les instal·lacions:
 1. Manteniment preventiu en les instal·lacions de reobertura
 2. No cal potenciar la neteja de conductes per sobre de l'habitual anual
 3. Revisió i neteja dels filtres d'aire
 4. Revisió i neteja de les unitats d'aire
 5. Potenciar la seguretat dels operaris mantenidors
 6. Implementació de mesures davant possibles contagis

Llegir document completo↵