Colze silenciador circular de 50 i 100 mm de CSC

Pèrdua de càrrega colze silenciador 50 i 100 mm de CSC

Codo silenciador 50 y 100mm CSC
Gráfica pérdida de carga codo silenciador circular CSC

Característiques constructives del colze silenciador circular CSC

Colze silenciador circular de 50 i 100 mm. d'aïllament fonoabsorbent. Dimensions normalitzades de 80 01:00 630 mm de diàmetre interior. Cabal màxim aprox: 11500 m3 / h

  • Interior construït en xapa perforada galvanitzada R3 T5 de 0,6-0,8-1mm segons diàmetre.
  • Exterior construït en xapa galvanitzada llisa de 0,8-1 mm segons diàmetre.
  • Aïllament acústic intermig de llana de roca de densitat mitjana 70 Kg / m3 i 50 -100mm de gruix segons model.
  • Feltre no teixit ignífug de fibra de vidre.
  • Connexions per endoll amb junt tòric d'estanqueïtat (Opcional: un altre tipus de connexió sota demanda)
  • Fabricacions especials en acer inoxidable AISI 304 i 316.
  • Dades acústics d'amortiment per substitució segons norma ISO 7235.

Valors d'amortiment per substitució a banda d'octaves Hz

Colze silenciador 50 i 100 mm de CSC

Codo silenciador circular