Silenciador circular 100mm SCG

Pèrdua de càrrega silenciador circular 100mm SCG

Silenciador circular 100mm SCG
Grafica perdida de carga conductos de ventilación circulares

Característiques constructives del silenciador circular SCG

Silenciador circular recte de 100 mm. d'aïllament fonoabsorbent. Dimensions normalitzades de 80 a 800 mm de diàmetre interior. Longituds de 300 1 1500mm. Cabal màxim aprox: 18000 m3 / h

  • Interior construït en xapa perforada galvanitzada R3 T5 de 0,6-0,8-1mm segons diàmetre.
  • Exterior construït en xapa galvanitzada llisa de 0,8-1 mm segons diàmetre.
  • Aïllament acústic intermig de llana de roca de densitat mitjana 70 Kg / m3 i 100 mm de gruix.
  • Feltre no teixit ignífug de fibra de vidre.
  • Connexions per endoll amb junt tòric d'estanqueïtat (Opcional: un altre tipus de connexió sota demanda)
  • Fabricacions especials en acer inoxidable AISI 304 i 316.
  • Dades acústics d'amortiment per substitució segons norma ISO 7235.

Valors d'amortiment per substitució a banda d'octaves Hz

Silenciador circular 100mm SCG

Silenciador circular
Silenciador circular