Silenciador circular 50mm SC

Pèrdua de càrrega silenciador circular 50mm SC

Silenciador circular
Silenciador circular

Característiques constructives del silenciador circular SC

Silenciador circular recte de 50mm. d'aïllament fonoabsorbent. Dimensions normalitzades de 80 a 250mm de diàmetre interior. Longituds de 300 1 1200mm. Cabal màxim aprox: 1800 m3 / h

  • Interior construït en xapa perforada galvanitzada R3 T5 de 0,6-0,8-1mm segons diàmetre.
  • Exterior construït en xapa galvanitzada llisa de 0,8-1 mm segons diàmetre.
  • Aïllament acústic intermig de llana de roca de densitat mitjana 70 Kg / m3 i 50 mm de gruix.
  • Feltre no teixit ignífug de fibra de vidre.
  • Connexions per endoll amb junt tòric d'estanqueïtat (Opcional: un altre tipus de connexió sota demanda)
  • Fabricacions especials en acer inoxidable AISI 304 i 316.
  • Dades acústics d'amortiment per substitució segons norma ISO 7235.

Valors d'amortiment per substitució a banda d'octaves Hz

Silenciador circular 50mm SC

Tabla amortiguación acústica silenciador circular SC