Silenciador rectangular SR 100.100

Pèrdua de càrrega

silenciador rectangular SR 100.100

Silenciador rectangular SR 100.100
Silenciador rectangular SR 100.100

Característiques constructives del silenciador rectangular SR 100.100

Silenciador rectangular de cel paral·leles de 100 mm de gruix cada 100 mm.

  • Envoltant de xapa galvanitzada de 0,8-1 mm de gruix segons secció de pas.
  • Cel·les amb marc de xapa galvanitzada de 0,8mm de gruix, per allotjar aïllament fonoabsorbent amb punta d'atac en forma de proa de vaixell.
  • Aïllament acústic de llana de roca de densitat mitjana de 70 Kg / m3 i de 100-150-200mm segons configuració necessària. La superfície exposada al corrent d'aire dotada d'un vel negre ignífug anti-despreniment. (Opcional vel higiènic tipus NET de fàcil neteja per a aplicacions en sales blanques).
  • Connexions mitjançant perfil tipus Metu de 20-30-40 mm segons secció de pas a l'aire. (Opcional: es poden subministrar un altre tipus de marcs sota demanda).
  • Fixació de cel a envoltant mitjançant reblons d'ala ampla d'alta resistència.
  • Dimensions grans. Construcció modular en peces per acoblament en obra.
  • Fabricacions especials en acer inoxidable AISI 304 i 316.
  • Dades acústics d'amortiment per substitució segons norma ISO 7235.

Valors d'amortiment per substitució a banda d'octaves

Silenciador rectangular SR 100.100

Tabla amortiguación acústica silenciador rectangular SR 100.100

Silenciador rectangular SR 100.100 Barcelona. Silenciador rectangular SR 100.100 Girona. Silenciador rectangular SR 100.100 Lleida. Atenuador acústic Barcelona. Atenuador acústic Girona. Atenuador acústic Lleida. Atenuador acústic Tarragona. Atenuador acústic Madrid.