Silenciador circular amb nucli SCGN

Pèrdua de càrrega silenciador circular amb nucli SCGN

Silenciador circular con núcleo
Gráfica pérdida de carga silenciador circular SCGN

Característiques constructives del silenciador circular amb nucli SCGN

Silenciador circular amb nucli de 100mm. d'aïllament fonoabsorbent. Dimensions normalitzades de 315 a 800 mm de diàmetre interior. Longituds de 900 1 1500mm. Cabal màxim aprox: 15000 m3 / h

  • Interior construït en xapa perforada galvanitzada R3 T5 de 0,6-0,8-1mm segons diàmetre.
  • Exterior construït en xapa galvanitzada llisa de 0,8-1 mm segons diàmetre.
  • Aïllament acústic intermig de llana de roca de densitat mitjana 70 Kg / m3 i 100 mm de gruix.
  • Feltre no teixit ignífug de fibra de vidre.
  • Connexions per endoll amb junt tòric d'estanqueïtat (Opcional: un altre tipus de connexió sota demanda)
  • Fabricacions especials en acer inoxidable AISI 304 i 316.
  • Dades acústics d'amortiment per substitució segons norma ISO 7235.
  • Nucli interior de xapa galvanitzada perforada de les mateixes característiques i amb punta d'atac arrodonida.

Valors d'amortiment per substitució a banda d'octaves Hz

Silenciador circular amb nucli SCGN

Silenciador circular con núcleo