Descripció

El barret giratori s'utilitza per millorar l'extracció-renovació d'aire en locals de petites i mitjanes dimensions.

Està format per una carcassa de làmines verticals corbades en forma d'àlep conferint-li una forma d'esfera que gira al voltant d'un eix central muntat sobre dos rodaments,es. El conjunt s'activa amb les pròpies corrents d'aire ascensionals o per l'acció del vent exterior. Constitueix un eficaç sistema d'extracció en locals escassament ventilats on altres terminals provoquen reflux o simplement restringeixen el tir.

materials

Es fabrica en dues qualitats:

– La bola exterior i la connexió a conducte es pot fabricar en xapa galvanitzada o en acer inoxidable AISI 304.

– El mecanisme interior: eix central, casquets, rosca i rodaments sempre són d'acer zincat. Rodaments estancs banyats en oli.

Es poden subministrar pintats en color RAL a la carta, pinturaen pols de polièster assecat al forn d'altes resistència.

Prestacions i dimensions

El barret giratori suporta vents de fins a 70 Km / h. La seva resistència és inversament proporcional al diàmetre del terminal.

Si es munta en conductes d'evacuació de fums d'estufes o llars de foc de llenya es recomana una distància mínima de 6 m. de la font de calor.

És recomanable una inspecció bianual tant estructural com del mecanisme.

Dimensions segons taula adjunta

Aspirador giratorio
Aspirador giratorio