Entrades per

Canvi de domicili

Durant el mes de juliol hem procedit al trasllat de la nostra activitat econòmica a unes noves instal·lacions industrials a Sant Vicenç dels Horts, en un espai millor adaptat a les nostres necessitats productives. El nostre objectiu últim és estar preparat per al repte de seguir creixent , millorant els aspectes de productivitat, qualitat i servei. Els nostres telèfons i […]

Classificació d'estanqueïtat conductes de ventilació

Conducte de ventilació circular versus rectangular Un sistema de conductes mai és totalment estanc. Normalment presenten fugues per les unions transversals i longitudinals. Les fuites d'aire augmenten amb la diferència de pressió entre l'interior i l'exterior del conducte. Normalment, una xarxa de conductes de ventilació està formada per elements de diferent tipologia: […]