Els orígens de Fergotub

Fergotub 1932,SL.,fabricant de conductes de ventilació i silenciadors, es funda l'any 2013 fruit de l'impuls regenerador del seu propietari Ramon Martin, en voler transformar una empresa familiar fundada l' 1932, en una estructura empresarial moderna i flexible, per cobrir serveis relacionats amb l'assessorament, disseny i producció de components per instal · lacions de ventilació, tant a nivell residencial i industrial. En definitiva un espai tècnic on conceptes com ventilació mecànica, síndrome de l'edifici malalt, eficiència energètica, estanquitat, confort tèrmic i acústic ..., formen part del nostre treball habitual. On els nostres sistemes i components participen de forma rellevant.

BREU HISTÒRIA

Els anys més significatius que han marcat la personalitat actual de Fergotub.

1. Any 1932, en un temps convuls de il · lusionants canvis es crea l'empresa CONSTRUCCIONS ERGON, ubicada al carrer Evarist Arnús de Barcelona, amb l'objecte de realitzar les tasques pròpies d'una caldereria que treballava per al sector naval i industrial.

2. Anys 60, l'aparició del gas ciutat i les tecnologies associades a aquest negoci i de la mà d'empreses com Catalana de Gas, Roca Radiadors, Climagas etc ...

Es comencen a produir les primeres xemeneies per a calderes. Són uns primers treballs construïts en ferro, d'un gruix considerable i on tots els elements es soldaven.

3. A La dècada dels 70 s'introdueix per primera vegada el concepte de col·lector comú, per donar servei a diverses calderes. Estava naixent el conducte de derivació . Alguns anys després s'ampliava l'activitat del negoci a la producció de conductes de ventilació.

4. Any 2004. El boom del mercat immobiliari i la creixent demanda d'espais salubres, provoca un increment molt substantiu de la demanda de ventilació i climatització residencial i industrial. Es crea una nova unitat productiva de conductes metàl · lics de ventilació. S'adquireix maquinària específica d'última generació, passant d'una producció artesanal a una producció en escala, i aquesta petita caldereria inaugura una nova planta de producció a Castellbisbal. Des d'aquest moment els primitius conductes de ferro gruixut soldat passen a ser substituïts pels conductes metàl · lics La xapa galvanitzada seccions rectangular i circular tal com els coneixem en l'actualitat.

5. Any 2015. Ens traslladem a unes noves i modernes instal·lacions optimitzades a la nostra producció a Sant vicenç dels Horts

Nave producción en Sant Vicenç dels Horts

Què fem a Fergotub

L'any 2013 es constitueix Fergotub 1932, SL com una empresa integradora de components propis i aliens per subministrar sistemes de ventilació i aireig aplicats a diversos sectors.

  1. Conductos metàl·lics de ventilació, circulars i rectangulars.
  2. Conductes tipus shunt
  3. Silenciadors i atenuadors acústics.
  4. Mesuraments acústics industrial i residencial.

5. Extractors de coberta. Venturis circulars i rectangulars.

Un espai on ens ocupa i preocupa la qualitat de l'aire que ens envolta (treball,oci, habitatge ...) i on desenvolupar sistemes aerotérmicos per a processos industrials que precisen d'un flux continu d'aire en quantitat i qualitat òptimes per al bon desenvolupament de l'activitat productiva.

El nostre camp d'actuació se centra en els següents sectors:

Ventilació residencial mecànica i híbrid segons CTE

Ventilació comercial, industrial, aparcaments i trasters.

Aireig maquinària de procés per a fabricants de béns d'equip (assecadors, forns, ventiladors, climatitzadors, humidificadors, etc ... ) Col·laboracions en disseny, dimensionament, escandalls, fabricació i verificació.

Acústica en ventilació. Silenciadors i / o atenuadors acústics

Fergotub vetlla per una bona praxi en el dimensionament i producció de sistemes de ventilació, ventilació i climatització sostenibles, energèticament eficaces, de fàcil manteniment, construïts amb materials reciclables, saludable, silenciosos i baixos costos d'explotació. És per això que els nostres dissenys s'executen segons normes vigents i càlculs adaptats al nou CTE.